MASTERCLASSES & WORKSHOPS

 

MASTERCLASS
DE INVLOED VAN LOBBYISTEN

Er zijn weinig zaken die zo alomtegenwoordig zijn en waar toch zo veel misverstanden over bestaan. Elke dag zijn er belangengroepen die in het nieuws verschijnen, opiniestukken publiceren, campagnes lanceren of overleg hebben met politici. Het is moeilijk om je een politieke wereld voor te stellen waarin niet gelobbyd wordt. Belangenvertegenwoordiging vormt immers een essentieel onderdeel van democratisch bestuur. Het is bijzonder vreemd dat een fenomeen dat zo inherent is aan politieke besluitvorming nog altijd zo’n negatieve connotatie heeft. Het is dan ook hoog tijd om lobbyen in een positiever daglicht te plaatsen. In deze masterclass verhelder ik de belangrijkste misverstanden over belangenvertegenwoordiging, en bespreek ik wat de wetenschappelijke state of the art ons leert over de werkelijke invloed van lobbyisten.

MASTERCLASS STRATEGISCHE CAPACITEIT & ISSUEMANAGEMENT

In deze Masterclass ligt de focus op de strategische prioritering van beleidskwesties en hoe je dit binnen de eigen organisatie op een duurzame en effectieve manier kan verankeren. Hierbij ga ik dieper in op hoe belangenorganisatie meer strategische capaciteit ontwikkelen, en welke factoren een rol spelen bij het (intern) prioriteren van bepaalde beleidsdossiers.

WORKSHOP
IEDEREEN DIGITAAL? OP ZOEK NAAR DE BELANGENORGANISATIE VOOR DE 21STE EEUW

Een nieuwe organisatietype krijgt vorm via internetactivisme, zoals MoveOn in de Verenigde Staten, GetUp! in Australië en de Goede Zaak in Nederland. Deze organisaties hebben een open lidmaatschap, dus iedereen kan lid of supporter worden zonder dat een financiële bijdrage vereist is. Via crowdsourcing en crowdfunding kunnen dit soort groepen rekenen op input voor hun politieke agenda’s en geld voor het financieren van hun campagnes.


Op deze manier spreek je een breed publiek aan, en heb je door deze verruimde achterban meer politieke slagkracht. Maar kan je dit model combineren met een organisatie die een duidelijk afgebakende achterban heeft? En hoe verhouden deze “supporters” zich tot (betalende) leden? In deze workshop licht ik de organisatie-structuur en werkwijze van deze 3de generatie van belangengroepen toe, en gaan we aan de slag met jouw organisatie: in hoeverre kan dit model van de “digital natives” ook binnen jouw organisatie worden toegepast?

WORKSHOP: HOE KOMEN WE VOORBIJ DE USUAL SUSPECTS?

Hoe meer strategisch verbindingen maken met externe stakeholders? Vaak zitten dezelfde organisaties aan tafel, wat voor stabiliteit en vertrouwen zorgt, maar tegelijkertijd nieuwe perspectieven en beleidsverandering bemoeilijkt. Hoe kan je omgaan met dit dilemma? In de workshop verbind ik de wetenschappelijke state of the art inzichten over deze vraagstukken met jullie praktijk ervaringen, en identificeren we samen nieuwe benaderingen voor stakeholder management die voorbij the usual suspects & methods kijken.

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM