Een strategische blik op je politiek engagement? Over contact zoeken, toegang genieten, en prominent

Wat is als belangenorganisatie je belangrijkste politieke doelstelling? Een grote impact op relevante beleidsmaatregelen zou hier een logisch antwoord zijn. Politieke invloed is echter heel onzeker en erg variabel. Zelfs met de perfecte lobby-strategie blijft de invloed van één organisatie afhankelijk van verschillende externe factoren, zoals partijpolitieke voorkeuren, publieke opinie, media-aandacht, en competitie met andere belangenorganisaties. Om deze reden varieert zelfs de invloed van de meest doorwinterde belangengroep vaak van dossier tot dossier. Je kan als organisatie je politieke doelstellingen dus beter in een breder kader plaatsen. Zo kan je in je politiek engagement drie dimen

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM