Lid voor het leven, of voor even?

Het samenbrengen en vertegenwoordigen van leden is de essentie van een belangenorganisatie. In een vorige blog post ging ik al dieper in op de vraag waarom mensen lid worden. Hierbij wees ik op het belang van sociale relaties als drijfveer om zich bij een organisatie aan te sluiten. Een even belangrijke vraag is waarom mensen lid blijven. De kunst is immers niet alleen mensen warm te maken voor je organisatie. Het is ook essentieel om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen effectief deelnemeen aan verschillende activiteiten, en voldoende redenen hebben om hun lidmaatschap te verlengen en actief lid te blijven. In een recente studie analyseerden Hahrie Han en collega’s de lidmaatschapstrajecten

Does the “good” lobbyist exist?

As attention to lobbying activities of firms, NGOs and citizens increases, there is more and more talk about “ethical”, “responsible” or “good” lobbying. After each lobbying scandal, this debate intensifies, as the revelation of unethical activities by lobbyists are often followed by calls for a better regulation of the role of external stakeholders in public governance. In the context of the EU, a recent example is the controversy around the re-authorization of the pesticide glyphosate and the lobbying activities of Monsanto. Likewise, concerns about an unequal playing field and a lack of transparency shape current discussions on the upgrade of the EU Transparency Register and revolving-doo

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM