Professionalisering en ledenwerking: een moeilijk huwelijk?

Professionalisering is een begrip dat vele ladingen dekt. In een vorige bijdrage plaatste ik al twee kanttekening bij de eerder positieve connotatie van professionalisering, namelijk het risico dat bestuursrollen steeds meer toevertrouwd worden aan mensen die minder praktijkervaring in de sector hebben en de mogelijkheid dat organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken, wat niet altijd bevorderlijk is voor maatschappelijke innovatie. De academische literatuur rond de professionalisering van belangengroepen focust meestal op een derde factor: de verminderde betrokkenheid van leden bij het reilen en zeilen van de organisatie. Vanuit democratisch oogpunt is het immers wenselijk dat belangenor

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM