Meer professionalisering, minder innovatie?

Welke organisatieprocessen kunnen we optimaliseren? Welke opleidingen en workshops mogen we niet missen? Hoe presteren we vergeleken met andere organisaties in onze sector? Dit zijn essentiële vragen voor belangenorganisaties. Vaak kaderen deze kwesties in een breder verhaal rond “professionalisering”, en de mate waarin verenigingen inzichten en technieken uit het bedrijfsleven kunnen overnemen. Deze vragen worden nog belangrijker in tijden waarin de competitie tussen verenigingen toeneemt, levenslang leren de norm is, en leden met kritische ogen kijken naar de meerwaarde die een organisatie biedt. Als het middenveld een belangrijke rol wil spelen in de samenleving, is het van belang dat dez

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM