Internet als Game Changer? Over Lidmaatschap in het Digitale Tijdperk

Een van de meest actuele vragen omtrent lidmaatschap is de impact van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De mogelijkheden tot interactie zijn dankzij verschillende online kanalen immers geweldig toegenomen. Via email en sociale media kunnen belangenorganisatie niet alleen gemakkelijk en goedkoop in contact treden met hun achterban, maar ook op een snelle en laagdrempelige wijze hun voorkeuren en reacties peilen. Het is momenteel nog koffiedik kijken of deze nieuwe technologieën ook vanuit maatschappelijk perspectief voor vooruitgang zorgen. Voorlopig lijken online technologieën de grote verwachtingen, zoals het betrekken van een grotere en meer diverse set van mensen, nog niet

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM