Beter een verre kennis dan een goede vriend?

“Het gaat niet om wat je kunt maar om wie je kent”. Deze veelgebruikte uitspraak verwijst naar de kracht van netwerken, het belang van het opbouwen en onderhouden van persoonlijke relaties. Hoewel het vanzelfsprekend helpt om uit te blinken in je kerntaken, is dit voor professionals, maar evenzeer voor organisaties, vaak niet voldoende. Ook factoren zoals de mate waarin je bekend bent binnen je sector, of nauwe banden hebt met cruciale stakeholders, beïnvloeden in sterke mate je slaagkansen en groeipotentieel. Uiteraard zijn niet alle relaties binnen een netwerk even betekenisvol. Sommige mensen ontmoeten we immers maandelijks of zelfs wekelijks, anderen slechts een of twee keer per jaar. Di

  • LinkedIn
  • Twitter

©2018 BY BERT FRAUSSEN. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM